Subsidie & andere regelingen voor leden

De FNV werkt mee aan je loopbaan

Het bruist in Nederland van projecten en initiatieven rond duurzame inzetbaarheid, levenlang leren en loopbaanbegeleiding. De FNV is bij de totstandkoming van veel van deze regelingen betrokken. Sinds kort bestaat er een map waarin we alle voor leden relevante regelingen hebben gebundeld.
Deze map met als titel Gereedschap voor Werkzoekenden wordt elk kwartaal geactualiseerd. Er ligt inmiddels op vele vakbondshuizen (spreekuur locaties) een exemplaar. Mocht er bij jou op de spreekuur locatie geen liggen, dan kun je deze aanvragen bij de auteur van de map: Yde van der Burgh (yde.vanderburgh@fnv.nl). Bij de eerstvolgende uitgave krijg je de map dan toegestuurd.

Een van de regeling uit de map lichten we hieronder toe: de regeling 45+. Op de loopbaanspreekuren kunnen bezoekers komen op wie de regeling van toepassing is en die de bezoeker verder kunnen helpen in hun loopbaan. Dan is het goed dat je er meer van weet. Deze flyer komt te liggen op de spreekuur-locaties. Die kan je gebruiken om mee te geven aan de bezoeker voor wie de regeling van toepassing is.

De regeling 45+

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft deze subsidie als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Aanvankelijk konden werknemers uit 7 beroepsgroepen een beroep doen op een loopbaancoach. De regeling is vanaf 2019 toegankelijk voor werkenden (dus ook ZZP’ers)  van 45 jaar of ouder uit alle beroepsgroepen.

De FNV is betrokken geweest bij het tot stand komen van de regeling. Via allerlei kanalen biedt de FNV de regeling nu aan werkenden aan. Werkenden van 45 jaar of ouder kunnen zich digitaal aanmelden bij de FNV. Die stuurt de aanmeldingen door naar de organisatie SWA. SWA voert een extra check of ze onder de regeling vallen en stuurt door naar zelfstandige Loopbaancoaches, die ook actief zijn bij Loopbaanadvies FNV.

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Met dit beschikbaar bedrag, waarbij er tenminste 4 contacturen moeten zijn, is het mogelijk om voor de deelnemers meer te betekenen dan Loopbaanadvies FNV in een loopbaangesprek van 1 uur kan bieden.

Voor wie is de regeling?

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor mensen die vijfenveertig jaar of ouder zijn en gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn (deze 12 uurgrens is “in principe gemiddeld over het laatste half jaar”; dus iemand moet het laatste half jaar 300 uur gewerkt hebben.) Als je al werkloos bent, je werk wegens ziekte niet meer kan doen, of al een ontslag/reorganisatie regeling voor je van kracht is kun je niet deelnemen. Wat de regeling inhoudt is met de onderstaande infographic meteen duidelijk. Ook deze is te bestellen via de Online Catalogus.

Wat het kan opleveren zie je in de inspirerende filmpjes gemaakt in opdracht van de subsidieverstrekker (ministerie van Sociale Zaken).

FNV Werkt