Paul heeft een update geplaatst 6 maanden, 2 weken geleden

  Nelson Mandela, Wolfgang Amadeus Mozart, Marie Curie, Vincent van Gogh, Johan Cruijf, Ranomi Kromowidjojo, Steve Jobs en Jamie Oliver. Bekend en succesvol, maar daarmee lijken de overeenkomsten op te houden. Toch hebben ze meer gemeenschappelijk. Ze beschikken elk over vormen van intelligentie, die effectiever kunnen worden aangesproken, waardoor talenten beter benut, aangesproken en ontwikkeld kunnen worden.

  De conferentie ‘Celebrate 2.0 – het ontwikkelen van talenten’ gaat over de acht vormen van intelligentie, die Harvard professor Howard Gardner in 1983 in kaart bracht. Vanuit drie invalshoeken wordt deze dag naar meervoudige intelligenties gekeken:
  vanuit zelf kunnen ervaren
  toepassingen in de praktijk
  toepassingen in de wetenschap.

  Met Celebrate 2.0 proberen wij bewustwording te creëren rondom verschillende intelligenties van jong en oud (begint vaak al erg jong). We vieren deze intelligenties en vertellen eigenlijk aan een ieder die zich aangesproken voelt dat ze er mogen zijn. Moeite hebben met contact maken, maar wel een kei zijn in wiskunde, maakt je nog geen moeilijk kind. Je behoeftes liggen ergens anders.

  Door middel van workshops waarin deelnemers de intelligenties zelf kunnen ervaren, wordt inzichtelijk gemaakt wat elke intelligentie precies inhoudt en welke talenten hiermee zichtbaar en ontwikkeld kunnen worden. Er wordt gedeeld hoe deze inzichten de praktijk van onderwijs, zorg en bedrijfsleven kunnen ondersteunen. En er wordt vanuit de wetenschap gedeeld welke onderzoeken er gedaan zijn met betrekking tot dit gebied en welke inzichten dat heeft opgeleverd.