Overzicht landelijke trainingen

Ontdek jouw train de trainer

Het volledige aanbod van alle landelijke trainingen en scholingsdagen voor trainers bij Loopbaan FNV  vind je hieronder met een korte omschrijving van de inhoud.

Voor het actuele aanbod aan trainingen en workshops waar je je vandaag nog voor kunt inschrijven, klik je door naar de pagina inschrijven landelijke trainingen.

 

TRAIN DE TRAINER

De landelijke trainingen kennen een opbouw in niveau’s, waardoor jij je als trainer stapsgewijs kunt ontwikkelen. De trainingen hieronder staan in de volgorde van niveau opgenomen. Met je bestuurder bespreek je van te voren voor welke training(en) jij op dit moment in aanmerking komt.


BASISTRAINING LOOPBAANCONSULENTEN – 2 dagen

In deze training leer je wat het is om vanuit de FNV leden te ondersteunen in hun loopbaan. Je kent de context van Loopbaanadvies FNV, je herkent je in de kernwaarden, je leert op een dieper niveau contact maken met de ander, te luisteren naar de behoefte van de ander en ondersteunt de ander; onder andere door heel accuraat te kunnen doorverwijzen. Je ontdekt wat voor relevante dienstverlening er binnen en eventueel buiten de bond is en je oefent met gespreksvoering. Met deze training is de basis gelegd om een goede Loopbaanconsulent bij de FNV te worden. Je kent na 2 dagen je eigen leerpunten en gaat daar gericht mee aan de slag. Je committeert je aan het regelmatig meedraaien met het Loopbaanspreekuur.


TRAIN DE WORKSHOPLEIDER – 2 dagen

In deze 2-daagse Train de Workshopleider maak je kennis met de Loopbaanadvies FNV methode en gaan we aan de slag met de programma’s en een selectie uit het materiaal van de tien workshops van Loopbaanadvies FNV. We oefenen met basis trainersvaardigheden zodat, wanneer je de training succesvol hebt afgerond, je goed voorbereid bent om straks samen met een co-trainer de workshops te kunnen geven. Je kent na deze twee dagen je eigen leerpunten en gaat daar gericht mee aan de slag. Tevens committeer je je aan het geven van tenminste één training na het succesvol afronden van deze training. Deze training is speciaal voor loopbaanconsulenten die de opstap willen maken naar loopbaantrainer.


TRAIN DE TRAINER BASIS – 3 dagen

Deze training leidt op tot het kunnen geven van de training Jij in je Loopbaan en legt de basis voor het kunnen geven van de huidige vaardigheidstrainingen (Solliciteren & Netwerken, Onderhandelen en Functionerings- & beoordelings- gesprekken). Naast basisvaardigheden die elke trainer nodig heeft, wordt specifiek aandacht gegeven aan oefeningen en de methodiek van de training Jij in je Loopbaan en nadere kennismaking met de FNV. De ‘train de trainer workshopleider’ dient succesvol te zijn afgerond voor deelname aan deze training. Tevens committeer je je aan het geven van tenminste één training na het succesvol afronden van deze training.


TRAIN DE TRAINER ONDERHANDELEN VOOR VROUWEN – 1 dag

Met deze training willen we vrouwen empoweren om tijdens bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden-gesprekken goed beslagen ten ijs te komen en het maximale uit de salarisonderhandelingen te halen. Op deze wijze kan er een inhaalslag gemaakt worden: mannen onderhandelen al jaren veel beter over hun arbeidsvoorwaarden dan vrouwen en dankzij deze trainingen wordt de loonkloof tussen mannen en vrouwen iets kleiner. Tevens committeer je je aan het geven
van tenminste één training na het succesvol afronden van deze training.


TRAIN DE TRAINER SOCIAL MEDIA EN JE LOOPBAAN – 1 dag

In de basistraining Social media en je Loopbaan wordt uitgelegd hoe je LinkedIn zakelijk kunt inzetten. In de training leer je hoe je in de 2 workshops deelnemers onderwijst in hoe zij een professioneel profiel maken en hoe ze dat kunnen inzetten om hun netwerk te vergroten. Je leert de deelnemers wat de do’s en don’ts zijn bij het inzetten van social media voor zakelijke doeleinden en hoe zij met LinkedIn in contact kunnen komen met (potentiële) werkgevers.

Je neemt kennis van hoe het materiaal van de workshops ‘Social Media en je Loopbaan 1 & 2’ is opgezet en je oefent met het materiaal. Om aan deze Train de Trainer deel te nemen dien je minimaal te beschikken over basiscomputervaardigheden. Tevens committeer je je aan het geven van tenminste één training na het succesvol afronden van deze training.


TRAIN DE TRAINER KOP – 2 dagen

In deze training leren gevorderde trainers De Loopbaantraining FNV te geven. Deze training is geschikt voor trainers die graag bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling bij anderen te stimuleren. Het vraagt dat zij zelf ook die ontwikkeling hebben gehad en net dat laagje dieper kunnen gaan. Trainers die deze training kunnen geven zijn ook geschikt om de workshop Omgaan met Verlies van Werk te geven. Een vereiste voor deelname is de Train de Trainer Jij in je Loopbaan succesvol afgerond te hebben. Tevens committeer je je aan het geven van tenminste één training na het succesvol afronden van deze training.


TRAIN DE TRAINER VERLIES VAN WERK – 2 dagen

In deze training leren gevorderde trainers die reeds trainingen op het niveau van De Loopbaantraining FNV geven, om de training Verlies van Werk te geven. Deze training is geschikt voor trainers die niet alleen graag bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling bij anderen te stimuleren, maar zelf ook vanuit een verlieservaring anderen willen helpen de stress te reduceren en het verlies te verwerken. Een vereiste is dat je reeds de Train de Trainer KOP hebt afgerond en meerdere keren de Loopbaantraining FNV hebt gegeven. Tevens committeer je je aan het geven van tenminste één training na het succesvol afronden van deze training.


SCHOLINGSDAG BOOS – 1 dag

In deze scholingsdag leren trainers die ervaren zijn in het geven van de training Verlies van Werk, de workshop Boos te geven. Werknemers die te maken krijgen met verlies, ervaren veelal ook boosheid en frustratie. Je leert als trainer hoe je deelnemers kunt helpen hun eigen boosheid te herkennen en op een juiste manier te adresseren, zodat zij hun stress daarmee kunnen reduceren.

FNV Werkt