Mag ik worden ontslagen als ik zwanger ben?

Nee, je kunt niet zomaar ontslagen worden als je zwanger bent. Ook niet tijdens de eerste 6 weken na je bevallingsverlof. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden zoals faillissement kan ontslag verleend worden. Ben je van mening dat je ontslagen bent vanwege je zwangerschap? Meld dit dan bij de vakbond waar je lid van bent, en verken met de medewerker van jouw vakbond wat je mogelijkheden zijn. Denk bijvoorbeeld aan een melding bij de commissie gelijke behandeling.

FNV Werkt