Wat is een burn-out?

Afgebrand, uitgeblust of emotioneel uitgeput. Allemaal andere termen voor dé beroepsziekte van deze tijd: burn-out.
Belangrijke kenmerken van een burn-out zijn:

Emotionele uitputting: een gevoel van extreme vermoeidheid; de reserves zijn op en de batterij kan niet meer worden opgeladen.
Vervreemding ten opzichte van anderen: een negatieve, cynische, afstandelijke en kille houding hebben tegenover collega’s en werk
Gevoelens van afnemende bekwaamheid: het gevoel dat je minder goed presteert dan in het verleden het geval was en de neiging jezelf negatief te beoordelen
Bron: Artsennet

Burn-out is een crisissituatie. Je kunt en wilt niets meer. Zelfs uitrusten lukt niet. Een combinatie van medicijnen, ontspanningsoefeningen, conditietraining en gesprekstherapie kan je uit die crisissituatie halen. Het duurt vaak een eeuwigheid om helemaal van een burn-out af te komen. Pas als je echt leert luisteren naar je eigen verlangens, op tijd rust en ontspant kom je er bovenop. Ook aan het werk moet gesleuteld worden: de werkdruk moet verminderd, deadlines moeten verdwijnen en er moet weer ‘rek’ zitten in je werk.

FNV Werkt