De loopbaan bibliotheek

Onze boekentips

In de loop der jaren hebben we bij Loopbaan FNV veel boekentips verzameld. We delen graag deze interessante titels met jullie, zodat je je kunt blijven verdiepen, laten inspireren en anderen een goede (boeken-)tip aan de hand kunt doen. Als je een titel mist op deze lijst, waarvan je denkt dat die niet mag ontbreken kun je dat altijd doorgeven. Zet de naam van auteur, volledige boektitel en bij voorkeur de link naar bol.com op de mail naar loopbaanadvies@fnv.nl

Verlieskunde

Herman de Mönnink
9789036819077

Niet iedereen beschikt over voldoende zelfzorgcapaciteiten om actief en bewust, op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo, afscheid te nemen. Of het nu gaat om afscheid nemen van een overledene, van de eigen gezondheid, van het werk, van een lichaamsdeel of het land van herkomst. Voor deze mensen is zorg-vuldige professionele support onmisbaar. Over welke competenties dient een professional te beschikken om goede verliesbegeleiding te kunnen geven? In Verlieskunde wordt deze vraag volledig beantwoord. Deze geheel herziene druk biedt alle kennis over verlies, verliesverwerking en verliesbegeleiding die een beroepskracht nodig heeft om competent te worden in verliesbegeleiding. 

Dromen Durven DoenDromen Durven Doen

Ben Tiggelaar
978900035034

Dit boek helpt je om de stap van dromen, naar durven en – uiteindelijk – doen te zetten. Ben Tiggelaar geeft in deze nieuwe, volledig herziene editie heldere antwoorden. Met behulp hiervan kan iedereen zijn dromen op het gebied van werk, relatie, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling waarmaken. Het boek biedt je vele nieuwe inzichten, talloze leuke praktijkvoorbeelden én een integraal stappenplan dat je zowel kunt inzetten voor persoonlijke groei als voor verandering in groepen en organisaties. Een onmisbare gids in het begrijpen en leiden van je eigen gedrag én dat van anderen.

 • Waarom houden we de meeste mensen veranderingen niet vol?
 • Wat bepaalt 95% van je gedrag, zonder dat je het merkt?
 • Hoe ontwikkel je met succes nieuwe, effectieve gewoontes?

De 7 eigenschappen van effectief LeiderschapDe zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Stephen R.Covey
9025414893

Stephen R. Covey, directeur van het Covey Leadership Center in Utah, heeft met zijn boek een miljoenenpubliek bereikt. Covey leert managers hoe zij de kwaliteit van hun persoonlijke leven, van hun produkten, diensten en organisaties kunnen verbeteren. De leider van de toekomst heeft een open oog voor zaken als rechtvaardigheid,integriteit, menselijke waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen die meer wil weten over principes van zelfsturing. Vanaf blz. 183 word ingegaan op het verbeteren van je persoonlijk leiderschap (basis voor de training persoonlijk leiderschap).

Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Beren op de weg spinsels in je hoofdTheo IJzermans en C. Dirkx
9070512122

Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek. Dit boek gaat over de ‘Rationele Effectiviteits Training’ (RET), een veel gebruikte methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf; een groot deel van de narigheid veroorzaken we zelf. De RET-methode leert u greep te krijgen op deze niet-productieve emoties; emoties die niet alleen stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat u minder presteert dan u kunt.

 

De Tao van Motivitie De TAO van motivatie

Max Landsberg
9052613052

Motiveren is veel meer dan alleen maar een schouderklopje geven. Het is een essentiële vaardigheid die iedereen kan leren en waarmee je een onuitwisbare, positieve invloed kan uitoefenen op anderen. De Tao van motivatie is een gids die de lezer laat zien dat motiveren een goede gewoonte is.

 

De Tao van het CoachenDe Tao van het coachen

Max Landsberg
9052612552

Coaching is de sleutel tot verbetering van de prestaties van je mensen, je organisatie en jezelf. Om coach te worden hoef je slechts een paar simpele vaardigheden en gewoontes te verbeteren. Max Landsberg, werkzaam bij McKinsey & Co in Londen, leert u hoe u met coaching een maximaal effect bereikt door:

 • een omgeving te creëren waar coaching gedijt
 • een team te ontwikkelen van mensen die graag met je willen samenwerken
 • leermogelijkheden, en daarmee de effectiviteit, van anderen te versterken
 • meer tijd voor jezelf vrij te maken door efficiënt te delegeren
 • de vaardigheden die je opbouwt in je werk, ook in je privé-leven toe te passen.

Rode draad in het boek is het fictieve verhaal van Alex, senior manager in een internationaal bedrijf, die zijn ervaringen met coaching op een rijtje zet. Zijn verhaal wordt afgewisseld met korte theoretische uiteenzettingen en oefeningen. Landsberg bespreekt enkele methoden die je als coach kunt gebruiken bij functioneringsgesprekken met teamleden, bij het geven van feedback en het motiveren van het team.

Loopbaanzelfsturing door Adriaan HoogendijkLoopbaanzelfsturing

Adriaan Hoogendijk
9025410790

In de hectische wereld van vandaag is het mogelijk om snel mooie carrières te maken. Aanbiedingen en promotiekansen zijn er volop. Echter, veel werknemers missen de bezieling in hun werk. Ze zijn eigenlijk uitgekeken op hun carrière en zien geen zin meer in hun werk.
Loopbaanzelfsturing; bezieling en vitaliteit geeft u het instrumentarium in handen waarmee u uw loopbaan weer zelf kunt sturen. Het reikt vaardigheden aan waarmee u praktisch u pad kunt plannen. Het gaat hierbij om het volgen van uw hart en het aanwenden van uw eigen creativiteit om uw droom te verwezenlijken. Werken kan met plezier, met fascinatie en met bezieling.Dit boek is rijk aan visies op loopbaanzelfsturing en is bedoeld voor eenieder die het heft in eigen hand wil nemen en houden. Het is ook een boek voor loopbaanadviseurs, leidinggevenden, ondernemers en organisatie-adviseurs die in hun werk een bijdrage willen leveren aan de verspreiding van vaardigheden voor loopbaanzelfsturing, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit van mensen.

GespreksvoeringGespreksvoering

Henk T. van der Molen, F. Kluytmans, M. Kramer
9001596320

Gespreksvoering leert studenten stapsgewijs hun zakelijke gespreksvaardigheden te verbeteren. De sprekende voorbeelden en de praktijkgerichte opdrachten nodigen uit meteen aan de slag te gaan met de opgedane kennis. Er is veel ruimte voor het oefenen van de vaardigheden, aangezien de theoriebehandeling door de herkenbare en overzichtelijke aanpak van het boek slechts weinig tijd vraagt. Het eerste deel van Gespreksvoering besteedt aandacht aan de basisvaardigheden: regulerende, luister- en zendervaardigheden. Een klassieke indeling, die op een verrassende en verhelderende manier is ingevuld. In het tweede deel wordt het functioneel gebruik van de basisvaardigheden uitgewerkt in een aantal veelvoorkomende gespreksvormen. Deze worden besproken aan de hand van een gespreksmodel, waarmee de student inzicht krijgt in de verschillende voetangels en klemmen.

De Kernkwaliteiten van het EnneagramDe kernkwaliteiten van het enneagram

Daniel Ofman en Rita van der Weck
9055941905

In ‘De kernkwaliteiten van het Enneagram’ koppelen Daniel Ofman en Rita van der Weck twee dynamische ontwikkelingsmodellen aan elkaar, het kernkwadrant en het enneagram. Het enneagram is een model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties beschrijft. Dit eeuwenoude model vindt volgens overlevering zijn oorsprong in het Midden-Oosten. Elk van de negen typen heeft zijn eigen strategie die succes geeft en ook belemmeringen met zich mee brengt. De typen verschillen van kernkwaliteiten, in wat ze nastreven, in waar ze hun aandacht op richten, in wat ze vermijden en in wat ze in zichzelf willen ontwikkelen. De kracht van het enneagram ligt in groeiend zelfinzicht in het karakter van mens en organisatie. Het kernkwadrant geeft inzicht in de samenhang tussen iemands kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie. Het gaat hierbij vooral om het vinden van de balans tussen kernkwaliteit en uitdaging. De waarde van het kernkwadrant ligt in het ontdekken van de samenhang tussen onze kracht en onze zwakte, hoe goed en kwaad in elkaars verlengde liggen. Hierin is het eeuwenoude principe van het Yin-Yang denken terug te vinden. Hoe de kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën, irritaties en overeenkomsten van de negen enneagram-typen elkaar beïnvloeden komt in dit boek aan bod. Daarmee is een unieke koppeling gemaakt tussen twee waardevolle manieren om tot zelfinzicht te komen.

Bezieling en Kwaliteit in Organisaties Bezieling en kwaliteit in organisaties

Daniel Ofman
9063254261

Bezieling en kwaliteit in organisaties is een pleidooi voor het scheppend vermogen in individuen en organisaties. Het gaat over de creërende mens in een creërende organisatie. Organisaties worden gezien als levende organismen met een taak zowel naar binnen als naar buiten, die vragen om een organische en respectvolle benadering gericht op gezonde groei. Intern betekend dat aandacht voor de relaties en verbindingen tussen mensen, afdelingen en niveaus; extern aandacht voor de relaties tussen de organisaties en haar doelgroepen (afnemers, opdrachtgevers, cliënten, belanghebbenden). Meerwaarde ontstaat wanneer mensen en organisatie zich gedragen als delen van een creatief geheel, hun energie bundelen en daarmee meer bereiken.  Dit boek spreekt zowel managers aan die de bezieling en kwaliteit in hun organisatie willen verbeteren, als ook ieder ander die in de organisatie een rol speelt. Het ontwikkelen van kernkwaliteiten, het optimaliseren van bewuste en verantwoordelijke werkhoudingen, het creëren van het totaalproces, vergt immers de inzet van iedereen in de organisatie. Van dit zeer succesvolle boek zijn al vele tienduizenden exemplaren verkocht en in de dagelijkse praktijk toegepast, het beste bewijs voor de bijzondere kwaliteiten ervan. Voor deze nieuwe editie is het volledig herzien, geactualiseerd en uitgebreid.

De CreatiespiraalDe creatiespiraal

Marinus Knoope
9080467715

Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbede van hetgeen ze later kunnen realiseren.
Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren. Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Die weg wordt in dit boek beschreven.

Marinus Knoope geeft ook zeer motiverende en inspirerende workshops, een aanrader!

Welke kleur heeft jouw parachute?Welke kleur heeft jouw parachute?

Richard Nelson Bolles
9789057124822

Het succesvolste banenboek ter wereld, (meer dan 10 miljoen exemplaren verkochtin 26 landen) biedt werkzoekers encarrièreplanners begeleiding, aanmoedigingen talloze praktische adviezen.
Deze 2017/2018-editie is geheel geactualiseerd en geeft de nieuwste informatie en adviezen, en tips voor online zoekstrategieën en het gebruik van sociale media.
Richard Bolles helpt je jezelf beter te leren kennen, zodat je het beste antwoord vindt op de vraag: wat zal ik gaan doen. Wat wil ik met mijn leven doen, wat is mijn loopbaan of de baan van mijn dromen zijn allemaal vragen waarop wordt ingegaan. Welke kleur heeft jouw parachute? geeft geen pasklaar antwoord op deze vragen, maar leert de vaardigheden om zelf de juiste baan te vinden. Het neemt de lezer niet bij de hand, maar leert de lezer om zelf uit te zoeken wat hij of zij wil, welke baan het meest geschikt is en hoe die te bereiken. Je kunt ook een werkboek bestellen.

Filosofie van de levenskunstFilosofie van de levenskunst

Wilhelm Schmid
9026316976

Filosofie van de levenskunst is tegelijk een excursie door de filosofie en een inwijding in de levenskunst. Via denkers als Plato,  Diogenes, Epericus, Seneca, Montaigne en Nietzsche maken we kennis met verschillende levenshoudingen en de grote thema’s van het leven. Het boek zet aan tot nadenken over de omgang met liefde, tijd, woede, pijn, geluk, werk, leven en dood- en laat zien wat de kunst van de ironie, het negatieve denken, de gelatenheid en de ecologische levensstijl in de praktijk betekenen. Indien dit boek te zwaar leesbaar is kan een boek van de filosoof Bas Haring een beter boek zijn. Bas Haring is ook een modernere schrijver.

Succesvol CoachenSuccesvol coachen

John Whitmore
9024405564

Dit succesvolle handboek maakt duidelijk hoe je de vaardigheden en de kunst van het coachen goed leert beheersen en hoe je de grote waarde hiervan voor het ontsluiten van de potentiële kwaliteiten van anderen kunt realiseren om hen optimaal te laten functioneren. Algemeen wordt nu erkend in het bedrijfsleven dat coachen positiever, effectiever en krachtiger is dan het geven van instructies. Nu coachen zowel het instrument als de essentie van de veranderende bedrijfscultuur is geworden, trachten ook de meest succesvolle managers hun stijl dienovereenkomstig aan te passen. Maar zoals John Whitmore schrijft: ‘Coachen is niet louter een techniek die je in stelling brengt en onder bepaalde voorgeschreven omstandigheden star toepast. Het is een manier van leidinggeven, een manier van omgaan met mensen, een manier van denken, een manier van zijn.’ Dit handige boek, dat al door veel grote ondernemingen overal ter wereld wordt gebruikt, draagt overtuigende argumenten aan om vragen te stellen in plaats van instructies en bevelen te geven, om prompt handelen en piekprestaties te stimuleren. Het onderzoekt de dynamiek van teamontwikkeling en geeft coachen een plaats als centrale vaardigheid in het leidinggeven aan teams. De nieuwe druk van deze handige gids bevat uitvoerige adviezen om een ‘cultuur van verwijten’ te voorkomen en competent functioneren te bevorderen. Het bevat uitgebreide voorbeelden van effectieve vragen om meer inzicht en verantwoordelijkheidsbesef te kweken vragen die de ander aan het nadenken zetten, een sterke gerichtheid op het zoeken van oplossingen vereisen, geen oordeel geven maar beschrijvend zijn, en de coach de mogelijkheid van feedback geven. Er zijn nieuwe hoofdstukken over motivatie en zelfvertrouwen opbouwen door middel van coachen, geefback en ‘feedforward’, en een gloednieuw hoofdstuk over leren en plezier. Het is een heldere, kernachtige, praktische en lezersvriendelijke gids in coachen, geschreven in een stijl die een schoolvoorbeeld van coachen is.

Dynamisch coachenDynamisch coachen

Ans Tros
9789074899154

“Coachen is het verruimen van Bewustzijn in Samenwerking.” Een boek voor mensen die een passie hebben voor leren en ontwikkelen en zich verder willen bekwamen in mogelijkheden om mensen in beweging te krijgen. Coachen is zo’n vak waarbij je mensen op creatieve en effectieve wijze samen kunt laten leren. Dit boek daagt je uit om: * de technieken direct toe te passen; * op je intuïtie te vertrouwen als basis voor resultaat; * te spelen met de hier-en-nu-situatie; * te vertrouwen op je waarneming in plaats van op fatsoen; * authentiek gedrag te laten zien; * irrationaliteit als normaal verschijnsel te beschouwen; * een luie coach te worden die erop vertrouwt dat de ander zijn eigen antwoorden kan vinden; * vanuit co-creatie te werken. De psychologie van Carl G. Jung vormt daarvoor de inspiratiebron. Technieken die aan bod komen zijn het werken met associaties, dromen, tarot en actieve imaginatie. Daarnaast wordt onder andere aandacht besteed aan macht, conflicten, overbelasting en zingeving. Een must voor iedereen die het coachen als (bij)vak beoefent; het vergroot je effectiviteit en plezier in het coachen!

LoopbaancompetentiesLoopbaancompetenties

Rupert Spijkerman en Doreen Admiraal
9014066759

Het basisboek voor de loopbaanadviseur! Loopbaancompetentie, management van mogelijkheden is de volledige herziening van het boek Studie en Beroepskeuze. Het boek zet de wetenschappelijke basisbegrippen en modellen uiteen. Naast zaken als management van competenties en loopbaanmobiliteit komen zaken als motivatie, arbeidssatisfactie en emotionele en intellectuele begaafdheid aan de orde. Het boek is bestemd voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met loopbaanbegeleiding, zoals schooldecanen, managers personeelsbeleid, loopbaanadviseurs en arbeidsconsulenten. Beide auteurs zijn ervaren loopbaanconsultants en als docent verbonden aan de Hogeschool Fontys. Zij verzorgen trainingen en (werk) colleges over loopbaanvraagstukken. Doreen Admiraal heeft vooral gepubliceerd over psychologische tests, assessment en mobiliteitsbevordering. Rupert Spijkerman is auteur en coauteur van diverse boeken over loopbaanzaken.

Loopbaandilemma'sLoopbaandilemma’s

Rupert Spijkerman en Wouter Reynaert
9073754615

Dit boek is een “vervolg” op het boek loopbaancompetenties. Met dit boek wordt de visie op loopbaanvraagstukken en op methodiek aangescherpt en ontwikkeld. Het geeft de mogelijkheid om na te denken over werkvormen die aansluiten op de dilemma’s die het loopbaanvraagstuk kenmerken. Het stelt de lezer in de gelegenheid om de post-industriële loopbaanbegeleider aan het werk te zien. Goed boek maar niet gemakkelijk leesbaar!

Loopbaanankers Loopbaanankers

Edgar H. Schein
9057121190

Welke baan past bij je? Je bent zelf degene die hierop een antwoord moet vinden. Om de baan te vinden die bij jou past, doe je er goed aan uit te zoeken wat jij wilt en kunt, want voor je het weet, zit je vast aan een baan die je geen voldoening schenkt.
Loopbaan-ankers helpt je op een systematische manier te ontdekken over welke kwaliteiten jij beschikt en wat je ermee wilt en kunt. Door middel van hulpmiddelen als een loopbaan-oriëntatielijst en een interview met een partner kom je erachter wat jouw loopbaan-anker, een combinatie van je talenten, drijfveren en waarden, nu eigenlijk is. Kennis van je `anker’ is nodig bij het zoeken en vinden van de baan die bij jou past. Ten behoeve van loopbaan-workshops is een aparte Handleiding voor trainers ontwikkeld, die speciaal in deze Nederlandse editie is opgenomen als Deel II. Voor mensen die niet deelnemen aan een workshop is deze Handleiding te gebruiken als een zelftoets om te bepalen hoe hun talenten, bewuste drijfveren en waarden verband houden met hun loopbaan.

De kleine assesmentgids De kleine assesmentgids

Wim Bloemers
9026316917

De arbeidsmarkt is volop in beweging en werknemers en -gevers stellen steeds hogere eisen aan de samenwerking. Steeds vaker horen we van mensen die een stap in hun loopbaan overwegen, dat ze een ‘assessment’ moeten doen. Wat is assessment nu precies? Assessment betekent niet meer dan het in kaart brengen van zaken of eigenschappen, maar in de hier bedoelde betekenis gaat het vooral om persoonlijke eigenschappen, met andere woorden: in een assessment worden uitspraken gedaan over wat voor soort persoon je bent en hoe je in elkaar zit. In de praktijk betekent dit dat je te maken kan krijgen met de volgende middelen: – interviews; persoonlijkheidvragenlijsten; intelligentietesten; praktijkopdrachten; rollenspelen. Op uiterst toegankelijke wijze – en hier en daar met een knipoog – gaat Wim Bloemers in op deze en andere relevante onderdelen van een assessment.

Waardevol WerkWaardevol werk

Marinka Kuijpers
9057120399

Een loopbaan is niet een eenmalige keuze, maar een levenslang proces. Dit klinkt als een hele klus en dat is het ook. Dit boek biedt daarbij ondersteuning. Jij bent de enige die deskundig is op het gebied van je eigen ervaringen en je eigen waarden. Dit boek begeleidt je bij het ontwikkelen van deze deskundigheid. Waardevol werk nodigt je uit om je levensverhaal te beschrijven, op onderzoek uit te gaan naar je motivatie om te werken, met anderen in gesprek te gaan en de waarden die in je leven centraal staan te benoemen – te benoemen wat voor mens je bent. Je kunt je waarden zoeken in de arbeidsmarkt en zo een richting geven aan je loopbaan – zoeken naar het werk dat bij je past. Jij bepaalt wat je kunt doen om werk te krijgen dat bij je past en je krijgt in het boek adviezen hoe je dit kunt doen. Dit boek staat vol opdrachten die tot nadenken stemmen en uitnodigen tot actie. Het zijn echter geen doktersadviezen: je schrijft zelf je loopbaanpad voor, of je nu voor het eerst werk zoekt, of ander werk, of je huidige werk waardevoller wilt maken. Onderdeel TELEAC TV cursus.

De veldheer en de danseresDe veldheer en de danseres

Eva de Waard – van Maanen
9044112473

De huidige tijd dwingt ons voortdurend keuzes te maken. Maar waarop baseer je die dan? Op de verwachtingen van anderen. Op een testuitslag, op een boek over zelfbesturing? Of kunnen we ze baseren op een persoonlijke leidraad, op een eigen essentie? Keuzes die gebaseerd zijn op het eigen levensverhaal, zijn authentiek en duurzaam – ze zijn de verwerkelijking van onze essentie. Eenieder die met mensen werkt, stuit vroeg of laat op de biografie , op het levensverhaal als een onuitputtelijke bron van zelfontdekking. Elke coach of loopbaanadviseur maakt meer of minder gebruik van biografische gegevens.
In dit boek zet de auteur een stap voorwaarts op de weg naar een systematische onderbouwing van de biografische aanpak. Zij wil daarmee het individueel loopbaan- en coachingtraject verdiepen, inzicht geven in de wijze waarop een bewustwordingsproces gestimuleerd kan worden en een systematische en praktische handreiking bieden bij het doorlopen van de verschillende fasen van het loopbaantraject.

De WendingDe wending

Geerhard Bolte
9027488983

Ga je ’s ochtends fluitend naar je werk? Of dagdroom je heimelijk over een nieuwe carrière in een ander vak? Dan is de wending een inspiratiebron: het staat vol met ervaringen van mannen en vrouwen die een succesvolle carrièreswitch maakten.
De wending is bedoeld voor mensen die een nieuwe carrière willen beginnen. Geerhard Bolte, auteur van Functie: sollicitant en Managementblunders, beschrijft de stappen die je kunt nemen voor een succesvolle carrièreswitch. Ontdek je sterke en zwakke kanten en analyseer de randvoorwaarden waaraan je nieuwe werk moet voldoen. Stop met dagdromen en ruil je hoofdpijnbaan of je sudderbaan in voor uitdagend werk dat bij je past.

TweegesprekkenTweegesprekken

Titia van der Ploeg, Annemieke de Schepper, Inge Ville
900116403

Het voeren van een effectief en prettig tweegesprek is lastiger dan veel mensen denken. Waar moet je op letten en welke vaardigheden zijn van belang? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan de orde in ‘Taaltopics Tweegesprekken’. In deel 1 worden diverse gesprekstechnieken behandeld, zoals doorvragen, luisteren en het geven van feedback. In deel 2 wordt uitgebreid ingegaan op de voorbereiding, uitvoering en nazorg van een tweegesprek. Deel 3 gaat over functionerings-, beoordelings- en selectiegesprekkken. In deel 4 staan de verkoop- en sollicitatiegeprekken centraal. In het laatste deel bespreken de auteurs het slechtnieuwsgesprek, het exitgesprek en het Socratische gesprek.

Hoe vang ik een rat?Hoe vang ik een rat?

Richard Engelfriet en Peter van der Geer
9080757446

U kent ze wel: Konkelende collega’s, een baas die achter uw rug dealtjes sluit, samenzwerende managers. Ogenschijnlijk niets aan de hand, maar ineens slaan ze toe: tijdens de vergadering, als er een promotie op het spel staat of bij de koffieautomaat. U bent geconfronteerd met een echte rat. En sommige mensen kiezen er bewust voor: wie zijn doel wil halen moet kunnen konkelen en samenzweren. Het werkt nog besmettelijk ook. Maar…
…Ratten zijn angsthazen. Besluiten moeten vallen op basis van 99% argumenten en 1% macht en strepen. Anders gaat het fout. Op verfrissende wijze geven de auteurs antwoord op opvallende en minder opvallende rattenstreken, listen, trucs en politieke spelletjes. Wat doet u als iemand informatie achterhoudt? Hoe pareert u vergadertrucs? Hoe pakt u overmatige wandelgangers aan? Wat doet u met een gevangen rat? Terug naar de beschaving, maar dan eens zonder braaftaal. Tijd voor de aanval!

Ik kan denken, voelen wat ik wiIk kan denken, voelen wat ik wil

René F.W. Diekstra
9026502389

In deze zesentwintigste druk van Ik kan denken/voelen wat ik wil heeft René Diekstra zijn succesvolle boek uit 1976 grondig herzien. Hoewel de strekking intact is gebleven, zijn er nieuwe inzichten en methoden aan toegevoegd. Aan de hand van de zogeheten vier G’s van gedrag laat Diekstra zien dat wat wij voelen gebaseerd is op wat wij denken. Een Gebeurtenis tezamen met de Gedachten daarover bepalen welk Gevoel en welk Gedrag wij aan die gebeurtenis verbinden. In een uiterst toegankelijke stijl laat Diekstra de lezer zien hoe hij of zij zich minder verdrietig, boos, wanhopig of overstuur kan voelen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden leert de lezer zijn of haar ongelukkig makende gedachten op te sporen en te veranderen. Net als in de vorige drukken zal deze druk daarom een enorme steun en inspiratiebron zijn voor eenieder die zijn of haar stemmingen wil beïnvloeden. Het boek kan zowel in een therapeutische setting als voor zelfstudie worden gebruikt.

Het spel tussen bewuste en onderbewusteHet spel tussen bewuste en onderbewuste

Paul Liekens
9020250930

Ons leven wordt bepaald door de kwaliteit van ons bewustzijn. Dat bewustzijn zou men als een magneet kunnen beschouwen die allerlei personen en omstandigheden aantrekt die bij dat type bewustzijn horen. Zo ontstaan er clubs, groepen en verenigingen van gelijkgeaarde mensen, die zich tot elkaar aangetrokken voelen. We kunnen ons bewustzijn en zodoende ook ons leven bewust beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van positief denken. we beseffen alleen vaak niet dat we maar een klein deel van wat we denkenen voelen bewust ervaren. De meeste vooronderstellingen en overtuigingen die ons denken en handelen bepalen liggen verscholen in ons onderbewuste, waartoe we niet zo gemakkelijk toegang hebben. die verborgen gedachten en overtuigingen kunnen ons een leven lang tegenslag en ziekte bezorgen zonder dat we weten waardoor dat komt. Dit boek kan de lezer helpen te ontdekken wat zijn werkelijke overtuigingen en drijfveren zijn en laten zien op welke manier die onderbewustzijn te (her) programmeren. De technieken die de auteur hiervoor aandraagt, zijn gebaseerd op neurolinguistische programmering (NLP) doel van dit boek is de lezer de mogelijkheid te geven meer keuzes te maken in zijn gedragspatroon en de kwaliteit van het leven aanzienlijk te verbeteren. Dit zal resulteren in meer respect voor jezelf en anderen, meer innerlijke rust, efficiëntie en vooral vreugde en plezier in het leven.

Solliciteren via LinkedIn

Solliciteren via LinkedIn

Aaltje Vincent en Jacco Valkenburg
9789049103033

Al sinds 2009 het bestverkochte sollicitatieboek! Netwerken is dé manier om nieuw werk te vinden. En dit gebeurt steeds meer online. Vooral LinkedIn is een veelgebruikt netwerk om je zakelijke contacten mee te onderhouden. En daarmee is het uitermate geschikt om gevonden te worden, een nieuwe baan te zoeken of opdrachten voor je bedrijf binnen te halen. Tijd om er actief gebruik van te maken en de mogelijkheden volledig te benutten.

 • Voor werkzoekers, werknemers, zelfstandigen, loopbaanprofessionals en carrièrecoaches
 • Praktisch, stap voor stap: wat kun je ermee en hoe doe je dat dan?
 • Boordevol unieke en succesvol bewezen netwerk-, internet- en carrièretips
 • Voor de beginnende en gevorderde LinkedIn-gebruiker

Zes denkende hoofddekselsZes denkende hoofddeksels

Edward de Bon0
9025401775

Dr. Edward de Bono (1933) wordt beschouwd als een internationale autoriteit op het gebied van conceptueel denken. In dit boek stroomlijnt hij op een originele manier het besluitvormingsproces.

Het denkproces wordt opgesplitst in zes denkniveaus, voorgesteld door zes verschillende hoeden.

 • De witte denkhoed: Maagdelijk wit denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie.
 • De rode denkhoed: Een ‘rood waas’ voor de ogen, in de vorm van emoties en gevoelsoordelen, alsmede vermoedens en ingevingen (intuïtie).
 • De zwarte denkhoed: De ‘advocaat van de duivel’, negatieve beoordeling; waarom iets ‘niet’ zal functioneren.
 • De gele denkhoed: Zonneschijn, helderheid en optimisme: positieve beoordeling, constructieve bijdragen, opsporen van kansen (oppurtunisme).
 • De groene denkhoed: Vruchtbaarheid: creativiteit, zaden die ontkiemen en tot wasdom komen, beweging, provocatie.
 • De blauwe denkhoed: Afstandelijkheid en controle: de dirigent van het denken, denken over denken

Je kent wie je bentJe kent wie je bent

Jos van Hezewijk en Marcel Metze
9050183220

Recepties, borrels en sportdagen zijn belangrijker dan ooit in netwerkend Nederland. Een goed relatienetwerk bespaart veel tijd en levert een hoog rendement, terwijl het lobbyen en vriendjespolitiek overbodig maakt. Je kent wie je bent is een praktische gids vol nuttige tips en vermakelijke anekdotes die illustreren hoe het moet -en vooral hoe het niet moet.
Jos van Hezewijk maakte naam als onderzoeker van Nederlandse topelite en is actief als adviseur voor ‘networking-management’. Marcel Metze is research-journalist en schreef onthullende boeken over Philips, de banken en het CDA.

Kort en goed presenterenKort en goed presenteren

Milou Mulder, Grada Schadee
9026725965

Dit boek behandelt hoe men zich beter op presentaties kan voorbereiden in verschillende situaties zoals seminars, congressen en voorlichtingsbijeenkomsten. Allereerst komt de voorbereiding aan de orde, waarbij gesproken wordt over de structuur van het betoog, efficiënt en overtuigend communiceren. In het tweede deel, kort voor de presentatie, worden geluidstechnieken en visuele middelen behandeld. Tenslotte wordt in het derde deel, over de presentatie zelf, behandeld hoe op toehoorders in te spelen en de toehoorders te motiveren. Het boekje bevat een checklist. Beide auteurs zijn werkzaam bij een adviesbureau gespecialiseerd in communicatietrainingen en beiden geven trainingen pers- en podiumpresentatie. Een boekje met heel veel praktische tips, dat met name handig is voor de minder ervaren spreker. De tips zijn handig voor verschillende soorten voordrachten en is daardoor een handig hulpmiddel voor iedereen die weleens moet presenteren voor zowel grote als kleine groepen.

Nog vele jarenNog vele jaren, de symboliek van elk levensjaar

Hans Korteweg
9021595710

Dit boek gaat over het meest nabije: ons leven – het leven van de mens van nul tot en met vierentachtig jaar. Het is wat je noemt een boek voor het leven. Bij iedere verjaardag kan men een bladzijde van dit levensverhaal omslaan en lezen wat het nieuwe is dat in het komende jaar werkelijkheid kan worden. Het gaat daarbij steeds om een andere kwaliteit, want iedere leeftijd biedt ten opzichte van de voorgaande jaren een speciale mogelijkheid om een gelukkig en vervuld mens te worden. Het is alsof wij elke verjaardag een bij onze leeftijd passend geschenk krijgen dat wij dan een jaar lang al of niet kunnen uitpakken en in ons bestaan opnemen.

Adviseren als tweede beroepAdviseren als tweede beroep

Hanna Nathans
9026722443

Een brede, systematische en praktische handleiding voor in- en externe adviseurs inzake hun persoonlijke factoren, de factoren van de geadviseerden, de adviesinhoud, de kenmerken en relatiepatronen van organisaties, de acceptatiestrategie en het managen van advisering en verandering. Schema’s en sprekende voorbeelden vergroten de bruikbaarheid. De 2e druk is op veel punten verbeterd en uitgebreid, waaruit eens te meer de grote ervaring en het dito vakmanschap van de auteur blijkt. Elk hoofdstuk is voorzien van uitgebreide literatuurverwijzingen. Een handboek dat vnl. bruikbaar is voor adviseurs, staf- en beleidsmedewerkers en dat als zodanig een plaats verdient in de collectie managementliteratuur.

Werkboek intervisieWerkboek intervisie

Jeroen Hendriksen
9024414970

Dit praktijkboek bevat oefeningen, methoden en werkvormen die het intervisieproces op maat ondersteunen. Bij elke oefening staat beschreven wat er van een groep en de begeleider wordt verwacht. Om direct aan de slag te kunnen, is een bepaalde basiskennis nodig. Om deze reden biedt het werkboek een beknopte uitleg van de principes van intervisie. Voor een uitgebreider theoretisch kader kunnen lezers het boek Intervisie bij werkproblemen gebruiken. Het werkboek is geschreven voor docenten, studenten, coaches en trainers.

Gezocht: een baan die bij mij past!Gezocht: een baan die bij mij past!

Gerald M. Sturman
907051236

Hoeveel uren heb je de afgelopen week gewerkt? 20, 40 of 60 misschien? Of werk je gewoon altijd? We brengen hoe dan ook een belangrijk deel van ons leven werkend door, maar wie kan in alle eerlijkheid zeggen dat dat ook het leukste deel is? Dat vraagt Sturman zich af in Gezocht: een baan die bij me past! Plezier in je werk is belangrijk. Het moet bij je persoonlijkheid passen. Bij jouw sterke en zwakke kanten, bij wat je belangrijk vindt en bij wat je in jouw leven wilt realiseren. Pas als dat duidelijk is, kun je een baan vinden die bij je past. Met de uitgebreide vragenlijsten in het boek (o.a. ontleend aan de Myers-Briggs Type Indicator) ontdek je zelf jouw werkstijl, drijfveren, vaardigheden, waarden, innerlijke blokkades en verbeterpunten. En je stelt je eigen, unieke Persoonlijk Carrièreprofiel samen. Je gebruikt je Persoonlijk Carrièreprofiel bij het kiezen van een nieuwe carrière, om hogerop te komen, beter te functioneren in je huidige baan, meer voldoening uit jouw werk te halen of een baan te vinden waarin je je  thuis voelt. Gezocht: een baan die bij me past! is een praktisch en aantrekkelijk werkboek dat een nieuw licht op jezelf en jouw carrièrekeuze kan werpen.

Motivatie en persoonlijkheidMotivatie en persoonlijkheid

Abraham H. Maslow
9789060691199

Dit boek geeft inzicht in de Maslow theorie. Een klassieker! Geschikt voor allen die zich in hun werk richten op de mens. Zoekend naar een positief beeld van de gezonde, niet door culturele factoren gefrustreerde persoon, richt de schrijver zich tegen het alleen maar gedragsmatig en te eenzijdig psycho-analytische mensbeeld. In een uitvoerig voorwoord geeft hij verantwoording van zijn gewijzigde inzichten sinds de eerste druk. Lagere en hogere behoeften, menselijke motivatie, waarde-orientatie, ziekmakende factoren in de maatschappij, zelfverwerkelijking, groei, normaliteit en psychotherapie worden uitgewerkt. H.C.J. Duijker geeft in zijn inleiding een waardevolle bespreking van de theorieen van Maslow.

Emotionele intelligentieEmotionele intelligentie

Daniel Goleman
9789025427603

De psycholoog Daniel Goleman heeft de wereld verrijkt met zijn boeken over het belang van ons emotionele abc. Emotionele intelligentie, zijn bestseller uit 1996, verkocht wereldwijd meer de 5 miljoen exemplaren. In heldere en begrijpelijke taal verklaart Goleman zijn theorie over het grote belang van EQ, het ‘emotiequotient’. Hij laat zien dat emotionele vaardigheden, veeleer dan rationele, van doorslaggevend belang zijn voor succes in werk en relaties en voor ons lichamelijk welbevinden.

Professionele loopbaancoachingProfessionele loopbaancoaching

Rozemarijn Dols
9789089650016

Loopbaancoaching is een jong vakgebied, dat volop in beweging is. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen maken het werk complexer én belangrijker. In deze tijd van vele beroepskeuzemogelijkheden voor jongeren, het wegvallen van lifetime-employment, krapte op de arbeidsmarkt, burn-outs onder dertigers en het vitaal houden van vijftigers en zestigers, schreeuwt het vak om professionalisering. Professionele loopbaancoaching is een praktijkboek voor professionals die zich bezighouden met loopbaanvraagstukken. Deze tweede herziene druk geeft niet alleen een uitgebreid en actueel overzicht van de belangrijkste denkwijzen, modellen, instrumenten en werkvormen, maar ook veel praktische tips. Aan bod komen onderwerpen als keuzebegeleiding, competentiecoaching, levenscoaching, loopbaancounseling en coaching bij stress of burn-out. Daarmee biedt het een uitstekende basis voor iedere loopbaancoach die zich verder wil professionaliseren en verdiepen!

Praktische gespreksvoeringPraktische gespreksvoering

Wim Donders
9789059319622

De titel van dit boek Praktische gespreksvoering dekt de lading. Het boek begint met gesprekken uit de praktijk van alledag zoals ook jij ze voert. Veel doe je daarbij waarschijnlijk goed. Maar door erover te lezen en vooral door te oefenen, leer je hoe het nog beter kan. In dit boek en op de daarbij behorende website staan oefeningen.Je vindt er ook theorie die je in de praktijk kunt toepassen. Je krijgt handvatten om naar je eigen gesprek te kijken. Centraal staat het gesprek met iemand die een probleem heeft en om advies bij je komt. Dan is het nodig dat je kunt luisteren naar feiten, meningen en gevoelens. Dat leer je stap voor stap in de eerste hoofdstukken. In de latere hoofdstukken leer je hoe je slecht nieuws brengt en hoe je het gesprek aangaat met iemand uit een andere cultuur. Het slothoofdstuk laat zien hoe je met de Human Social Functioningmethode iemand kunt laten praten over gedrag, om zo bij gevoelens te komen.Praktische gespreksvoering is geschreven voor mensen die opgeleid worden tot een beroep waarbij gesprekken een onderdeel vormen.

Dit boek geeft zoveel inzicht in de theorie en praktijk van het gesprek en is zo systematisch opgebouwd, dat ook de ervaren professional hiermee zijn vaardigheden kan bijspijkeren.

Coachende gespreksvoeringCoachende gespreksvoering

Wim Donders
9789089537270

Coachende gespreksvoering bouwt voort op Praktische gespreksvoering waarin Wim Donders de basisvaardigheden voor gespreksvoering beschrijft. Pas als je de kunst van het luisteren in de vingers hebt en daarbij de techniek beheerst van samenvatten en doorvragen, kun je kiezen voor een methode. In dit boek wordt een aantal veelgebruikte coachingsmethodes theoretisch en praktisch uiteengezet. Wim Donders is er als redacteur in geslaagd om een aantal ervaren coaches bij elkaar te brengen, die ieder hun eigen expertise beschrijven op hun terrein. Van elke methode worden stap voor stap de principes uitgelegd. Met oefeningen in het boek en op de website krijg je de vaardigheden onder de knie die een coach nodig heeft. Na deze kennismaking kun je kiezen voor de methode die past bij jou en die past bij de vraag van de coachee. Deze herziene derde druk is uitgebreid met twee coachingsmethodes die de laatste jaren actueler worden in de coachingswereld: ‘Coaching bij verlies’ en ‘Conflictcoaching’.

Coachen als professieCoachen als professie

Ien G.M. van der Pol
9789024402908

Coachen als professie verbindt verschillende coachmethoden met elkaar tot een overzichtelijk geheel, een body of knowledge. Het biedt de fundamenten van het beroep van coaching via kennis, kunde en ervaringswijsheid. De geschiedenis, theorie en methode, ethiek, houding en vaardigheden komen allemaal aan bod, op een heldere en toegankelijke manier en voorzien van talloze voorbeelden uit de praktijk. Dit boek biedt bovendien nieuwe concepten waarmee de professie wordt aangevuld zoals Value Based Transformation (VBT), het Inclusive model van aandacht en de ‘K-A-R-M-A’ leercyclus.

Beroepen van A tot Z

(deel 1 t/m MBO en deel 2 vanaf MBO niveau)
LDC Publicaties

LDC Publicaties geeft om de paar jaar een tweedelige beroepengids uit. Een deel bevat beroepen tot en met mbo-niveau, het andere deel bevat beroepen vanaf mbo-niveau. De gidsen kunnen door scholieren of volwassenen gebruikt worden bij het kiezen van een opleiding of een omscholing. De beroepengids bevat een omschrijving van de werkzaamheden en werkomstandigheden van ruim 1300 beroepen. Bij elk beroep wordt een indicatie gegeven van het salaris, de doorgroeimogelijkheden en de eisen die aan je vaardigheden en/of lichamelijke conditie gesteld worden. Bij elk beroep wordt aangegeven via welke opleiding je in dit beroep terecht kunt komen. De nadruk ligt op de reguliere opleidingen, waardoor de informatie over opleidingen minder bruikbaar is voor volwassenen. De beroepen zijn alfabetisch geordend. Via een alfabetisch register kun je ook op synoniemen zoeken en via een ‘ietsmet’-register kun je beroepen zoeken die passen bij je interesse. Ook op CD-rom verkrijgbaar.

FNV Werkt