Geschiedenis van de vakbond

Rijke waarden; 150 jaar geschiedenis

De FNV wortelt in een rijke traditie. Met de komst van de industrialisatie ontstond binnen nagenoeg elk vak een vakbeweging, waarbinnen ‘vakbroeders’ zich verenigden.

Een speciale plek in de geschiedenis neemt de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) in. Gehuisvest in De Burcht in Amsterdam is het gebouw, ontworpen door de bekende architect Berlage, staat dit gebouw symbool voor de gehele Nederlandse vakbeweging. De ANBD was de eerste vakbond ter wereld die aan het begin van de 20e eeuw de invoering van 8-urige werkdag voor de werknemers in de Diamantsector voor elkaar kreeg.

Er is door Loopbaan FNV een korte mini-documentaire in De Burcht opgenomen.

 

De VHV (Vrienden van de Historie van de Vakbeweging) biedt een prachtig overzicht van 150 jaar vakbondsgeschiedenis. Niet alleen de successen van de ANBD vind je er, maar ook de rol van de vakbonden voor en na WOII.

Bij het Internationaal Instituut voor Geschiedenis (IISG) loopt er momenteel een speciaal project over de ANBD en de betekenis die deze vakbond had voor de vakbeweging in Nederland.

Ook op de site van de FNV vind je ook nog enkele andere high-lights uit haar verleden.

FNV Werkt