Geschiedenis van de vakbond

Rijke waarden. Al ruim een eeuw de basis van de vakbeweging.

De FNV wortelt in een rijke traditie. Met de komst van de industrialisatie ontstond binnen nagenoeg elk vak een vakbeweging, waarbinnen ‘vakbroeders’ zich verenigden. Een speciale plek in de geschiedenis neemt de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) in. Gehuisvest in De Burcht in Amsterdam is het gebouw, ontworpen door de bekende architect Berlage, symbool voor de gehele Nederlandse vakbeweging.

Er is door Loopbaan FNV een korte mini-documentaire in De Burcht opgenomen.

De ANBD was de eerste vakbond ter wereld die aan het begin van de 20e eeuw de invoering van 8-urige werkdag
voor de werknemers in de Diamantsector voor elkaar kreeg. De VHV (Vrienden van de Historie van de Vakbeweging) biedt een prachtig overzicht van 150 jaar vakbondsgeschiedenis. Niet alleen de successen van de ANBD vind je er, maar ook de rol van de vakbonden voor en na WOII.

Als je letterlijke mooie beelden wilden zien uit de historie van de vakbeweging is dit wat voor je: een greep uit de
vaandels van de vakbeweging in Nederland. Vaandels hebben een speciale plek in de vakbondsgeschiedenis. In de traditie van de middeleeuwse gilden werden bij optochten – in het bijzonder op de dag van de arbeid op 1 mei – de vaandels met trots rond gedragen.

Ook op de site van de FNV vind je ook nog enkele highlights uit haar verleden.

FNV Werkt