Omgaan met verlies

Verlies

Als loopbaanconsulent of -trainer wordt je op het spreekuur of in een training nog wel eens geconfronteerd met mensen die het verlies van hun werk nog met zich meedragen. Ze willen volgende stappen nemen, zoals solliciteren of een opleiding gaan doen, maar ze hebben hun verlies nog geen plek gegeven: ze zijn nog in de rouw. Om je wat meer inzicht te geven in de situatie waarin deze mensen verkeren kun je deze brochure Onverwerkt Verlies doornemen. Deze brochure is voor jou ter kennisname, we delen hem expliciet niet uit het Loopbaanspreekuur. Je kunt aan bezoekers van het spreekuur wijzen op de workshop ‘Verlies van Werk’ en alvast de flyer Rouwen om je Baan meegeven.

Transitiecurve

Bijna iedereen die met verlies (van werk) te maken krijgt, komt in eenzelfde soort proces terecht. De ene persoon gaat hier vliegensvlug doorheen en bij de ander vraagt dit tijd. Dit proces is vastgelegd in een model: Transitiecurve. Deze vormt de basis voor de workshop Verlies van Werk.

 

 


Soorten verlies

Verlies komt in vele vormen. Verlies van werk kan eerder verlies in iemands leven weer tripleren. Dat kan leiden tot het herleven van het eerdere verlies, met dit nieuwe verlies. Als een eerder geleden verlies niet goed is verwerkt, kan het zelfs leiden tot een stapeling van verlies. Het bijgaande model geeft een beeld van welke soorten verlies een mens kan ervaren in zijn of haar leven. Door op de afbeelding te klikken vergroot je deze.

 

 

 

 

Boos

Verlies kan gepaard gaan met boosheid. Niet iedereen heeft dat altijd van zichzelf in de gaten. Voor gezinsleden kan het zwaar zijn om daarmee om te gaan. Voor degenen die merken dat ze een groot deel van de (onuitgesproken) boos of geïrriteerd  zijn sinds het verlies van hun werk, is er de workshop Boos! Hierin leren deelnemers hun boosheid uiten en positief adresseren, zodat deze niet opkropt en uiteindelijk kan leiden tot agressief gedrag. Het boekje Boos geeft de eerste handreikingen in het herkennen en leren omgaan met de eigen boosheid.

 

 

Adequate hulp

Als loopbaanconsulent of trainer van de training ‘Verlies van Werk’ heb je misschien een moment dat je je afvraagt of je het lid dat worstelt met het verlies van werk wel adequaat genoeg helpt. Dan kan de Veerkracht Zorgstandaard FNV je uitkomst bieden. Het bevat alle interventies gericht op het versterken van de veerkracht van iemand die worstelt met het verlies van werk.

 

 

 

FNV Werkt