Omgaan met verlies

Verlies

Als loopbaanconsulent of -trainer wordt je op het spreekuur of in een training nog wel eens geconfronteerd met mensen die het verlies van hun werk nog met zich meedragen. Ze willen volgende stappen nemen, zoals solliciteren of een opleiding gaan doen, maar ze hebben hun verlies nog geen plek gegeven: ze zijn nog in de rouw. Om je wat meer inzicht te geven in de situatie waarin deze mensen verkeren en hoe je ze kunt herkennen hebben we brochure Onverwerkt Verlies opgenomen. Deze brochure is voor jou ter kennisname, we delen hem expliciet niet uit het Loopbaanspreekuur. Hij wordt alleen uitgedeeld in specifieke omstandigheden, zoals bij de workshop Omgaan met Verlies van Werk. Je kunt aan bezoekers van het spreekuur wel wijzen op deze workshop en alvast de flyer Rouwen om je Baan meegeven.

Bijna iedereen die met verlies (van werk) te maken krijgt, komt in eenzelfde soort proces terecht. De ene persoon gaat hier vliegensvlug doorheen en bij de ander vraagt dit tijd. Dit proces is vastgelegd in een model: Transitiecurve. Deze vormt de basis voor de workshop Omgaan met Verlies van Werk. Op Radio 1 is in juli 2018 een interessant gesprek tussen Janske van Eersel, Angela Bottenberg en Hettie Rensink uitgezonden over wat verlies van werk met je doet. 

 

FNV Werkt