Reglementen, privacy en gedragscodes

Reglementen en gedragscodes

regeling ongewenst gedrag

Als vrijwilliger bij de FNV zijn er verschillende regelingen waarin de onderlinge omgang en de bescherming van jouw veiligheid en privacy wordt beschreven.  We vragen je ook om de leden die je op het spreekuur of in de training krijgt net zo tegemoet te treden als je dat zelf zou willen en er alles aan te doen dat je hun privacy respecteert. Hieronder staan de belangrijkste reglementen op een rij.

Gedragscode voorkoming ongewenst gedrag

De FNV heeft voor al haar leden, kaderleden (vrijwilligers) en werknemers een gedragscode in het leven geroepen. De basis is dat we elkaar met respect behandelen. Mocht je ergens tegenaan lopen in de onderlinge bejegeningen dan kun je je beroepen op deze gedragscode en je wenden tot de vertrouwenspersonen of de klachtencommissie

Je kunt uiteraard ook altijd eerst met je bestuurder of de teamleider van Loopbaan FNV in gesprek gaan.

Privacy reglement

Voor leden van de FNV is de bescherming van de privacy gevoelige gegevens vastgelegd in het privacy reglement. Dat betekent dat je als vrijwilliger namens de FNV deze spelregels hanteert. Bij Loopbaan FNV gaan we graag prudent om met de gegevens van anderen en alles wat zij in vertrouwen met ons delen.

Met de komst van social media is het misschien wel belangrijker dan ooit dat we even nadenken of we de privacy van een ander niet schenden.  Je kunt ook een training Social Media voor Kaderleden volgen bij de FNV over hoe je omgaat met social media.

Wegwijzer vakbondshuizen

Voor alle vrijwilligers bij FNV die regelmatig hun werk doen vanuit het vakbondshuis is er een “Wegwijzer voor het vakbondshuis”, waarin opgenomen is welke andere vrijwilligers je naast de Loopbaanconsulenten kunt vinden in het vakbondshuis. Denk hierbij aan de financieel adviseurs minima, reintegratie-consulenten of het faillissementskader uit de bouwsector. Tevens is het (voorbeeld) huishoudelijk reglement voor het vakbondshuis opgenomen in dit stuk en praktische informatie over je eigen veiligheid waarborgen, toegangspassen, het reserveren van ruimtes en wie je kunt aanspreken als je meer loopbaan flyers en informatie op het vakbondshuis wilt neerleggen voor de leden.

Hoewel het niet echt een reglement is, hebben we hem toch even onder dit kopje over de vakbondshuizen opgenomen: de handleiding printerportaal FNV voor als je op een kantoor/vakbondshuis van de FNV iets wilt printen.

 

FNV Werkt