Gedragscode & privacy

Hoe gaan we met elkaar om?

regeling ongewenst gedragDe FNV heeft voor al haar leden, kaderleden (vrijwilligers) en werknemers een gedragscode in het leven geroepen. De basis is dat we elkaar met respect behandelen. Mocht je ergens tegenaan lopen in de onderlinge bejegeningen dan kun je je beroepen op deze gedragscode en je wenden tot de vertrouwenspersonen of de klachtencommissie

Je kunt uiteraard ook altijd eerst met je bestuurder of de teamleider van Loopbaanadvies FNV in gesprek gaan.

Privacy

Voor leden van de FNV is de bescherming van de privacy gevoelige gegevens vastgelegd in het privacy reglement. Dat betekent dat je als vrijwilliger namens de FNV deze spelregels hanteert. Bij Loopbaanadvies FNV gaan we graag prudent om met de gegevens van anderen en alles wat zij in vertrouwen met ons delen.

Met de komst Social Media is het misschien wel belangrijker dan ooit dat we even nadenken of we de privacy van een ander niet schenden.  Je kunt ook een training Social Media voor Kaderleden volgen bij de FNV over hoe je omgaat met Social Media.

FNV Werkt